Roulette is een populair casinospel dat in meerdere varianten gespeeld kan worden. Naast Frans bestaat er ook Europees en Amerikaans Roulette. Tussen de varianten bestaan enkele verschillen die gevolgen hebben voor de winkansen van de speler. De varianten van Roulette vertonen op vrijwel alle gebieden overeenkomsten. Er zijn wel enkele verschillen die zich vooral voordoen tussen Amerikaans Roulette enerzijds en Europees en Frans Roulette anderzijds.

Amerikaans Roulette behelst het grote verschil van een extra vak op het roulettewiel. Naast de 0 die men aantreft op het Europese en Franse roulettewiel, bevindt zich op het Amerikaans roulettewiel een extra vak met een dubbele nul (00). Dit vak is door Amerikaanse casino’s ingevoegd op het roulettewiel om de kansen van de casino’s te vergroten ten kosten van de winkansen van de spelers. Dit zorgt ervoor dat het casino als bedrijf winstgevender wordt.

Het doel van het spel is in iedere variant om te raden op welk nummer de bal zal vallen nadat deze tot stilstand komt in het draaiende roulettewiel.

Begin van het spel

Het Roulettespel begint door het inzetten van chips op de nummers van jouw keuze. De croupier geeft aan wanneer er ingezet mag worden. De spelers krijgen vervolgens de gelegenheid in te zetten op cijfers of bepaalde combinaties van cijfers. De croupier geeft vervolgens aan dat inzetten niet meer mogelijk is en laat het balletje los in het roulettewiel.

Inzetten

Er zijn verschillende inzetten mogelijk waarmee de speler zijn winkansen kan aanpassen. De speler moet hierbij wel beseffen dat een inzet op meer nummers weliswaar zijn kansen vergroot, maar ook de uitbetalingsverhouding aanzienlijk zal verlagen. Minder risico betekent dus minder winst.
Bij Roulette worden er twee hoofdcategorieën inzetten onderscheiden. De namen van de verschillende inzetten verschillen afhankelijk van de versie van Roulette die men speelt. Voor deze uitleg wordt uitgegaan van Amerikaans Roulette als uitgangspunt.

Outside Bets

De Outside Bets zijn vernoemd naar de plaats van de vakken op de speeltafel. Het gaat om inzetten op vakken die zich aan de buitenzijde van de tafel bevinden. Deze Outside Bets betreffen doorgaans een inzet op een combinatie van meerdere cijfers, wat een hogere winkans voor de speler met zich meebrengt.
De Outside Bets leveren in veel gevallen een winkans van net iets minder dan 50% en daarmee een 1:1 uitbetalingsverhouding op. Dit betekent dat je 1 keer het bedrag van je inzet als winst ontvangt. Om deze reden worden de Outside Bets ook wel de Even Money Bets genoemd.
Het zijn de cijfers 0 en 00 die de 50% winkans bij deze Outside Bets voor de speler verlagen in het voordeel van het casino.

De volgende inzetten vallen onder de outside bets:

– Zwart/Rood
De speler kan inzetten op alle rode of alle zwarte cijfers van het roulettewiel. De helft van de nummers 1 tot en met 36 is rood, de andere helft zwart. De 0 en de 00 zorgen ervoor dat de hieruit resulterende 50% winkans verlaagd wordt ten gunste van het casino.

– Even/Odd
Een Even/Odd inzet betreft een inzet op alle even of oneven nummers van het roulettewiel. Deze inzet geeft dezelfde winkansen en uitbetaling als de Zwart/Rood inzet.

– Low/High:
Inzetten op Low/High betekent wederom inzetten op ruwweg de helft van de cijfers: de eerste (1-18) of laatste helft (19-36).


– Dozens/Columns:
Dozens en Columns vallen ook onder de inside Bets. In tegenstelling tot de drie hierboven genoemde Outside Bets, gaat het hier niet om een inzet op ongeveer de helft van de cijfers maar om een inzet op een derde deel van de cijfers. De vakken 0 en 00 zorgen ervoor dat de winkans van de speler net lager uitvalt dan 1/3. De uitbetalingsverhouding is hierdoor ook hoger: 2:1 in plaats van 1:1.
Bij een inzet van 100 euro wint de speler 200 euro. Hij krijgt een totaalbedrag van 300 euro terug, de winst van 200 euro plus zijn inleg van 100 euro.
Dozens hebben betrekking op een inzet op de 1e, 2e of 3e twaalf cijfers van de speeltafel. Het gaat dus om inzetten op de cijfers 1-12, 13-24 of 25-36.
Columns hebben betrekking op de mogelijkheid om in te zetten op bepaalde horizontale rijen met getallen, ook wel de ‘columns’ genoemd.

De vakken hiervoor staan aangegeven aan de rechterkant van de speeltafel.
Het gaat om de volgende rijen met twaalf getallen:
– 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 en 34
– 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32 en 35
– 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 en 36

Inside Bets

De Inside Bets hebben betrekking op de vakken in het midden van de roulette tafel. De Inside Bets worden zo genoemd omdat ze worden omringd door de vakken van de Outside Bets.
De Inside Bets zijn de separate cijfers waarop in verschillende combinaties kan worden ingezet. De winkans bij een enkel cijfer is aanzienlijk kleiner dan de winkansen bij de Outside bets. Deze kleinere winkans vertaalt zich wel naar hogere uitbetalingsverhoudingen.

– Straight
In geval van een Straight zet je in op één specifiek nummer. Dit wordt ook wel een single-number Bet genoemd.
Het inzetten op 1 nummer brengt de nodige risico’s met zich mee: de winkans is 1/38, de uitbetalingsverhouding is 35:1.


– Split

Een Split is een inzet op twee nummers die aan elkaar grenzen op de roulettetafel. De chip ligt voor de helft op het ene nummer ligt en voor de helft op het andere nummer. De uitbetalingsverhouding is bij een dergelijke inzet 17:1.


– Street
De street volgt hetzelfde principe als de split maar betreft een inzet over drie in plaats van twee cijfers. Je plaatst de chip onderaan de rij van de drie cijfers waar je op wil inzetten (dit rijtje op tafel vormt dan de ‘street’).


– Corner

Een Cornerinzet houdt in dat er op 4 cijfers tegelijk wordt ingezet, die samen een vierkant vormen op de roulettetafel. Je legt de chip in het midden van de vier cijfers. De winkans is toegenomen tot 10,53%. Bij winst is de uitbetalingsverhouding verder gereduceerd tot 8:1.


– Double Street
De Double Street is een inzet op twee rijen van 3 nummers. De chip komt net als bij de Street, weer onderaan de twee rijen te liggen waar je op wil inzetten, op de grens tussen de twee rijen. De uitbetalingsverhouding is 5:1 en de winkans is 15,79% (6/38).


– Basket
Basket is een voor Amerikaans Roulette unieke inzet. De speler zet in op de 0, de 00 en 1,2 en 3. De winkans van deze inzet is 13,16% en de uitbetalingsverhouding is iets hoger dan bij de Double Street, namelijk 6:1.

Speltips

Roulette is in de eerste plaats een gokspel. Of je daadwerkelijk wint of niet zal voor een groot deel afhangen van geluk. De bal moet immers op de cijfers vallen waar jij op in hebt gezet. Ondanks het gokaspect van Roulette zijn er zeker punten die je als speler in aanmerking kunt nemen om je spel te verbeteren.

– Tip 1: Ken de kansen en de uitbetalingsverhoudingen van de verschillende inzetten 

Om het spel enigszins strategisch te kunnen spelen, moet de speler bekend zijn met de verschillende soorten inzetten en de winkansen die deze inzetten opleveren.
De speler dient dus op te letten op welk wiel hij speelt: bij Amerikaans Roulette is de winkans 1/38 terwijl dit bij Frans Roulette 1/37 is. Het inzetten op meerdere nummers heeft doorgaans tot gevolg dat de uitbetalingsverhoudingen bij winst lager worden.

De hoogte van een uitbetalingsverhouding is afhankelijk van het soort inzet en hoeveel cijfers deze inzet omvat.Bij een inzet met een kleine winkans (bijvoorbeeld inzetten op een enkel cijfer), zal de uitbetalingsverhouding het hoogst liggen. Een inzet op zwart leidt ertoe dat op bijna de helft van de getallen wordt ingezet. Dit zal ervoor zorgen dat de uitbetalingsverhouding een stuk lager ligt.

Een straight betekent dat je in hebt gezet op 1 cijfer. De winkans hierbij is maar 2,7%. Volgens de regels van roulette is de uitbetalingsverhouding, mocht je winnen, 1:35.
Heb je 50 euro ingezet op 22 en valt de bal op 22? Dan win je 35 x 50 = 1750 euro. Daarnaast krijg je ook je originele inleg van 50 euro terug, waardoor de croupier in totaal 1800 euro aan je terug zal geven.

– Tip 2: Ken de En Prison regel

De En Prison regel betekent dat de speler bij een zogenoemde Even Money bet (een inzet op rood, zwart, even, oneven of de eerste 18 of laatste 18 cijfers) zijn inzet niet kwijtraakt, als de bal op de 0 valt. Deze regel geldt echter alleen voor spelers van Frans en Europees Roulette. Je kan dit voordeeltje gebruiken om voorzichtiger te gokken.